AB „Lietuvos energija“ naftos gaudyklės rekonstrukcija

Kategorija
projektavimas
Apie šį projektą

Pradėti AB „Lietuvos elektrinė“ naftos produktų gaudyklės rekonstruckijos projektavimo darbai.

Naftos gaudyklės našumas 100l/s
Pradiniai užterštumai:
 –  BDS5 – 27,5 mg/l;
–   SM – 100 mg/l;
–   NP – 100 mg/l.
Naftos gaudyklės išvalymo efektyvumas:
– BDS5 – 25 mg/l;
– SM – 30 mg/l;
– NP – 1 mg/l.