Baltarusijos Baranovič miesto vandens valykla pasistatė biodujų sistemą iš dviejų pūdytuvų ir visos periferinės įrangos.

Kategorija
projektavimas
Žymos
Biodujos, Katilinė
Apie šį projektą

Dujų paskirstymo konteineris, kuriame yra du žvyro filtrai, du dujų kompresoriai (vienas rezervinis), du anglies filtrai po 2m3 papildomam dujų valymui nuo H2S. Ant įeinančios atšakos iš pūdytuvų stovi du atkirtos vožtuvai, kurie uždaro sistemą, jeigu suveikia uždujinimo arba priešgaisrinė signalizacija. Visos kitos atšakos turi pneumo sklendes, kurios taip pat užsidaro suveikus signalizacijai.

Katilinė susideda iš dviejų Logano SK 655 300 kW katilų iš šiluminio mazgo/kolektoriaus. Katilai yra dviejų rampų ir gali veikti ant gamtinių dujų arba biodujų. Šilumos kolektorius tiekia šilumą į tris atšakas: į pūdytuvus, į administracinį pastatą ir į biologinį nusierinimą.

Kogeneratoriai yra abu vienodi po 250 kW el. galios. Jie gali veikti ant gamtinių dujų, biodujų ir mixo.

Visos sistemos bendra galia:

Elektrinė 500 kW

Šiluminė 1180 kW.

Darbus vykdė UAB BIOKONA